Disclaimer

Deze website bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan geen garantie worden gegeven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.